KULLANIMA SUNULDU

Azure SQL veritabanı - Sürdürülebilir çevrimiçi dizin işlemleri için uzantılar

Güncelleştirme: 27 Kasım, 2019

Artık genel kullanımda olan yeni yapılandırma seçeneği PAUSED_RESUMABLE_INDEX_ABORT_DURATION_MINUTES, sürdürülebilir çevrimiçi dizin işlemleri için ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION’a (Transact-SQL) eklendi. Bu, Azure SQL Veritabanı ve SQL yönetilen örneği için duraklatılmış bir dizini otomatik olarak iptal etmenize imkan tanır. Duraklatılmış, sürdürülebilir dizinler ek kaynakları kullanır. Bu nedenle bu dizinleri gereken zaman çerçevesinden daha uzun süre boyunca bu durumda tutmak, gereksiz kaynak tüketimine neden olur. Varsayılan yapılandırmada, duraklatılmış bir dizin bir günden sonra otomatik olarak iptal edilir. Kullanıcılar, artık duraklatılmış bir dizinin iptal edileceği zaman aralığını, yeni veri tabanı kapsamlı yapılandırma seçeneğini kullanarak yapılandırabilir.

ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION hakkında daha fazla bilgi edinin

  • Azure SQL Veritabanı
  • Features

Related Products