KULLANIMA SUNULDU

Azure Service Fabric 6.5 İkinci Yenileme Sürümü Kullanıma Sunuldu

Yayımlanma tarihi: 14 Ağustos, 2019

Azure Service Fabric 6.5 ikinci yenileme sürümü, önemli özellik duyurularının yanı sıra hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içeriyor. .NET SDK, Java SDK ve Service Fabric çalışma zamanı güncelleştirmelerine tüm bölgelerde Web Platformu Yükleyicisi, NuGet paketleri ve Maven depoları üzerinden 7-10 iş günü içinde erişilebilir.

 • Service Fabric Çalışma Zamanı
  • Windows - 6.5.658.9590
  • Ubuntu - 6.5.460.1
  • Windows Server Service Fabric Tek Başına Yükleyici Paketi için Service Fabric - 6.5.658.9590
 • .NET SDK
  • Windows .NET SDK -  3.4.658
  • Microsoft.ServiceFabric - 6.5.658
  • Reliable Services ve Reliable Actors - 3.4.658
  • ASP.NET Core Service Fabric tümleştirmesi - 3.4.658
 • Java SDK - 1.0.5

Önemli Duyurular

 • Azure Service Fabric uygulamaları için Yönetilen Kimliğin Genel Önizlemesi: Azure Service Fabric uygulamaları artık kullanıcı ve sistem tarafından atanmış yönetilen kimlikleri destekler. Bu, hizmet sorumlusu kimlik bilgilerinin yönetimi gerekmeden, Key Vault da dahil olmak üzere Azure AD kimlik doğrulamasını destekleyen diğer Azure kaynaklarına erişilmesine olanak tanır. Azure Service Fabric’te Yönetilen Hizmet Kimliği ile çalışma hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen belgelerimize bakın.
 • Uygulama Kaynağı Modelinin Genel Kullanımı: Service Fabric uygulamalarının Azure Resource Manager üzerinden kaynak olarak dağıtımı genel kullanıma sunuldu. Bu, Service Fabric uygulamalarını Azure tabanlı bir Service Fabric kümesine dağıtmanın önerilen yöntemidir. Bu güncelleştirme, uygulamaların ve hizmetlerin JSON’de açıklanmasını, bunların kümenizle aynı Resource Manager şablonunda dağıtılmasını mümkün kılar. Uygulama kaydetme, hazırlama ve dağıtma işlemlerinin tümü tek bir adımda gerçekleşebilir. Bu, kümenizdeki uygulama yaşam döngüsünü yönetmek için kullanılabilecek en iyi yöntemdir. Daha fazla bilgi için lütfen belgelerimize bakın.

Hataya Neden Olan Değişiklik Duyuruları

 • Bu sürümden itibaren, belirttiğiniz bir statik bağlantı noktasını uygulama bağlantı noktası aralığında atarsanız ve bu bir çakışmaya neden olursa Sistem Durumu Uyarısı verilir. Uygulama dağıtımı, geçerli 6.5 sürümünün davranışıyla eşitlenmiş şekilde devam eder. Ancak ileride kullanıma sunulacak başlıca sürümlerde bu uygulama dağıtımı engellenir. Daha fazla bilgi için lütfen belgelerimizdeki Uyarı bölümüne bakın.

Daha fazla ayrıntı için lütfen sürüm notlarını okuyun.

 • Service Fabric
 • Features
 • SDK and Tools
 • Services

İlgili Ürünler