Azure Resource Manager şablon dili eklemeleri

11 Mart 2019 Pazartesi tarihinde gönderildi

Azure Resource Manager şablon dilindeki yeni değişikliklerden bazıları aşağıdadır:

  • Dağıtım çıkışları şimdi koşullu kaynaklardan dağıtım zamanı hatalarını önlemeye yardımcı olmak için koşul özelliğini destekler (belgeler ve örnek).
  • copy() işlevi bir dizi sonucu üretmek için nesne olmayan dize girişlerini destekleyecek (belgeler ve örnek).
  • newGuid() işlevi, bir şablon her dağıtıldığında genel olarak benzersiz bir tanımlayıcı üretecek. Bu işlev bir kez etkili değildir ve yalnızca bir parametre üzerinde defaultValue olarak kullanılabilir (belgeler ve örnek).
  • utcNow() işlevi, dateTime() değerini UTC olarak döndürecek ve döndürülen değer dotnet standart dizeleri kullanılarak biçimlendirilebilecek. Bu işlev bir kez etkili değildir ve yalnızca bir parametre üzerinde defaultValue olarak kullanılabilir (belgeler veörnek).

Bu değişiklikler tüm genel bölgelerde kullanıma sunuldu.

 

 

Related feedback