Azure portal Şubat 2019 güncelleştirmesi

5 Şubat 2019 Salı tarihinde gönderildi

Şubat 2019’da, Azure portalda aşağıdaki güncelleştirmeler yapılmıştır:

IAAS / İşlem

  • Application Gateway veya Load Balancer’a doğrudan yeni bir VM ekleme
  • Klasik VM’leri Azure Resource Manager’a geçirme
  • VMSS Parola Sıfırlama

Kabuk/Kaynak Temel Bileşenleri

  • Tüm kaynaklar ve Kaynak grubunda CSV olarak dışarı aktarma
  • Genel Bakış Sayfalarında Temel Özellikler için Düzen Değişimi

Site Kurtarma

  • Azure Site Recovery UI güncelleştirmeleri

Diğer

  • Microsoft Intune güncelleştirmeleri

Daha fazla bilgi için blog gönderisine bakın.

Related feedback