Gezintiyi Atla
KULLANIMA SUNULDU

Azure Traffic Manager, 1 Mayıs 2019’dan itibaren Azure Cloud Services için uç noktaları otomatik olarak etkinleştirmeyi, devre dışı bırakmayı veya silmeyi durduracak

Yayımlanma tarihi: 18 Nisan, 2019

Şu anda Azure Traffic Manager ilgili bulut hizmeti başlatılırken, durdurulurken veya silinirken uç noktaları otomatik olarak etkinleştirebiliyor, devre dışı bırakabiliyor veya silebiliyor. Ancak bu seçenek 1 Mayıs 2019’da kullanımdan kaldırılacak ve bir bulut hizmetini başlattığınızda, durdurduğunuzda veya sildiğinizde Traffic Manager’da profil uç noktalarını el ile etkinleştirmeniz, devre dışı bırakmanız veya silmeniz gerekecek. Uç noktaları el ile devre dışı bırakılana veya silinene kadar faturalandırılmaya devam edeceksiniz.

Bu değişiklik başka herhangi bir Azure Traffic Manager özelliğini veya işlevini etkilemeyecektir. Azure Traffic Manager, normalde olduğu gibi Azure Cloud Services uç noktalarını yoklamaya ve trafiği bunların durumuna göre yönlendirmeye devam edecektir. Azure Traffic Manager’ı yukarıda açıklanan değişiklikler dışında normal şekilde Azure Cloud Services ile kullanmaya devam edebilirsiniz. 

Bu değişiklik yalnızca hedef kaynak türü “bulut hizmeti” olduğunda “Azure uç noktası” türündeki profil uç noktasını etkileyecektir. Diğer tüm uç nokta türleri normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Aşağıda, Traffic Manager’da değişiklikten etkilenecek bir uç nokta örneği gösterilmiştir:

Önerilen eylem

Hemen eyleme geçmeniz gerekmiyor. Bununla birlikte, 1 Mayıs 2019’dan sonra bir bulut hizmetini kalıcı olarak durdurur veya silerseniz Traffic Manager profillerinizden ilgili uç noktaları da devre dışı bırakmayı veya silmeyi unutmayın. Bir bulut hizmeti durdurulduktan veya silindikten sonra kullanılmayan uç nokta faturalandırmasının devam etmemesi için uç noktaların el ile devre dışı bırakılması veya silinmesi gerekecektir. Bu öneriyi uygulamamanın bulut hizmetlerinizde kesinti yaşanmasına neden olmayacağını veya bulut hizmeti uç noktalarınıza yönelik trafiğin dağılımını etkilemeyeceğini unutmayın.

Azure uç noktaları ve Traffic Manager’da uç noktaları yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin. En iyi deneyim için Traffic Manager uç noktalarınızın durumuna ilişkin uyarılar ayarlamayı göz önünde bulundurabilirsiniz.

  • Traffic Manager
  • Cloud Services
  • Services
  • Retirements