Yönetilen kimlikleri kullanarak Stream Analytics’in Azure Blob Depolama çıkışı için kimlik doğrulaması yapma

Güncelleştirme: 17 Temmuz, 2019

Azure Stream Analytics, Azure Blob Depolama çıkışı ile yönetilen kimlik doğrulamasını destekler. Belirli bir Stream Analytics işini temsil eden bu kimlik, Azure Active Directory’de kayıtlı olan bir yönetilen uygulamadır ve hedeflenen bir kaynağın kimliğini doğrulamak için kullanılabilir. Yönetilen kimlikler, parola değişiklikleri nedeniyle yeniden kimlik doğrulaması yapma gerekliliği veya her 90 günde bir kullanıcı belirtecinin süresi dolması gibi kullanıcı temelli kimlik doğrulaması yöntemlerinin sınırlamalarını ortadan kaldırır.

  • Azure Stream Analytics
  • Blob storage
  • Features

Related Products