Stödet för skalningsuppsättningar för virtuella datorer – nu allmänt tillgängligt

Inlägg på den 6 maj 2019

Azure Security Center kan nu identifiera skalningsuppsättningar för virtuella datorer och ge rekommendationer för skalningsuppsättningar. Läs mer i Skalningsuppsättningar för virtuella datorer.

  • Säkerhetscenter
  • Features
  • Services
  • Security