Användardefinierade nätverksprinciper i AKS (Azure Kubernetes Service) finns nu i förhandsversion

Inlägg på den 6 maj 2019

Med funktionen för användardefinierade nätverksprinciper i AKS kan du segmentera nätverk säkert i Kubernetes. Den här funktionen gör också att klusteroperatörer kan styra vilka poddar som kan kommunicera med varandra och med resurser utanför klustret. 

Nätverksprinciperna är allmänt tillgängliga via det inbyggda Azure-pluginprogrammet för principer eller via communityprojektet Calico.

Läs mer

Läs dokumentationen

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features
  • Microsoft Build