Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Kommande ändringar för e-postmeddelanden från Smart identifiering i Azure Monitor Application Insights

Publiceringsdatum: 11 mars, 2019

Den 1 april 2019 ändrar vi standardrollerna som får e-postmeddelanden från Smart identifiering i Azure Monitor Application Insights. De här ändringarna baseras på kundfeedback. Med funktionen Smart identifiering analyseras telemetri från ditt program proaktivt och du får ett meddelande om ovanliga mönster eller problem påträffas.

Som standard skickar Smart identifiering för närvarande e-postmeddelanden till användare med rollerna Prenumerationsägare, Prenumerationsdeltagare och Prenumerationsläsare. De här rollerna omfattar dock ofta användare som inte är aktivt involverade i övervakningen och de har därför inget intresse av dessa meddelanden. Av den anledningen gör vi den här ändringen så att e-postmeddelanden endast skickas till rollerna Övervakningsläsare och Övervakningsdeltagare som standard.

Detta påverkar alla regler för Smart identifiering utom följande:

  • Regler för Smart identifiering som är under förhandsgranskning. Dessa regler har inte stöd för e-postmeddelanden i dagsläget.
  • Regeln om felavvikelser. Den här regeln börjar användas för de nya rollerna när den har migrerats från en klassisk avisering till den enhetliga aviseringsplattformen. (Mer information finns i dokumentationen om Azure Monitor.)

För att se till att e-postmeddelanden från Smart identifiering skickas till rätt användare måste du tilldela dessa användare rollerna Övervakningsläsare eller Övervakningsdeltagare för prenumerationen. Följ stegen som beskrivs i artikeln Lägga till en rolltilldelning för att tilldela användare en av dessa roller via Azure-portalen.

OBS: Vissa användare får e-postmeddelanden från Smart identifiering eftersom detta har konfigurerats i alternativet Ytterligare e-postmottagare i regelinställningarna. Den här ändringen påverkar inte dem. Dessa användare kommer att fortsätta att få e-postmeddelanden.

Om du har några frågor eller funderingar om den här ändringen kan du nå oss på smart-alert-feedback@microsoft.com.

  • Application Insights
  • Azure Monitor
  • Features

Tillhörande produkter