TILLGÄNGLIGT NU

Stöd för onlinemigrering av PostgreSQL till Azure Database for PostgreSQL

Publiceringsdatum: 09 januari, 2019

Använd Azure Database Migration Service för att migrera PostgreSQL-databaser (lokala, på en virtuell dator eller på AWS RDS PostgreSQL) till Azure Database for PostgreSQL utan att ta källdatabasen offline under migreringen.

Läs mer

  • Azure Database Migration Service
  • Azure Database for PostgreSQL
  • Services