Stöd för att operationalisera Azure Databricks-anteckningsböcker

Inlägg på den 9 april 2018

Vi har lagt till aktivitet med Azure Databricks-anteckningsböcker i Azure Data Factory. Nu kan du operationalisera Databricks-anteckningsböcker i Data Factory.  

Mer information finns här:

Related feedback