Stöd för Enterprise Security Package-aktiverade HDInsight-kluster i Azure Data Factory

Publiceringsdatum: 25 februari, 2019

Nu kan du använda Azure Data Factory för att operationalisera Azure HDInsight Spark- och Hadoop-arbetsbelastningar mot HDInsight-kluster med Enterprise Security Package (ESP) som är anslutet till en Active Directory-domän. Vi introducerar en ny egenskap, isEspEnabled, i den länkade HDInsight-tjänsten i Azure Data Factory, som du kan ange om klustret är ESP-aktiverat.

Eftersom ESP-kluster finns inne i virtuella nätverk måste du för närvarande konfigurera en lokalt installerad integrationskörning inne i samma virtuella nätverk för att skicka jobben från Data Factory. 

Här är de övergripande stegen för att operationalisera jobb mot ett HDInsight ESP-kluster i Data Factory:

1. Skapa en lokalt installerad integrationskörning i det virtuella nätverket.

2. Skapa en länkad HDInsight-tjänst.

clip_image002

3. Skapa en Azure Data Factory-pipeline för att köra HDInsigh-aktiviteter.

Obs! Du kan inte skapa ESP-aktiverade HDInsight-kluster på begäran från Azure Data Factory på grund av säkerhetskraven för ESP-konfiguration.

Mer information finns här:

  • Data Factory
  • Data Factory V2
  • Features

Tillhörande produkter