Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Azure geozonredundant lagring är nu allmänt tillgängligt

Publiceringsdatum: 17 juni, 2020

Geozonredundant lagring (GZRS) och skrivskyddad geozonredundant lagring (RA-GZRS) är nu allmänt tillgängligt. Det erbjuder intraregional och interregional hög tillgänglighet och haveriskydd för dina program.

GZRS skriver tre kopior av dina data synkront över flera tillgänglighetszoner i Azure, på liknande sätt som zonredundant lagring (ZRS), vilket ger dig kontinuerlig läs- och skrivåtkomst även om ett datacenter eller en tillgänglighetszon inte är tillgänglig. Dessutom replikerar GZRS data asynkront till den sekundära geoparade regionen för att skydda mot regional otillgänglighet. RA-GZRS gör en lässlutpunkt tillgänglig på den sekundära repliken så att du kan läsa data ifall den primära regionen inte är tillgänglig.

Läs mer om Azure Storage-redundans.

  • Lagringskonton
  • Azure Blob Storage
  • Azure Files
  • Features
  • Management
  • Services

Relaterade uppdateringar

Tillhörande produkter