TILLGÄNGLIGT NU

Azure Shared Image Gallery är nu allmänt tillgängligt

Updated: 06 maj, 2019

Vi är stolta över att meddela att Shared Image Gallery nu är allmänt tillgängligt i alla offentliga molnregioner. Med Shared Image Gallery kan kunderna enkelt hantera, dela och distribuera anpassade VM-avbildningar inom och mellan olika Azure-regioner. Här är några av de viktigaste funktionerna:

Hantera avbildningar effektivt genom att gruppera dem och hantera versionskontroll med de tre nya ARM-resurserna vi introducerar inom ramen för den här funktionen.

Dela avbildningar mellan prenumerationer och klientorganisationer med hjälp av Azure Role Based Access Control (RBAC). Delning av VM-avbildningar mellan klientorganisationer i Azure AD är särskilt användbart när organisationens infrastruktur är uppdelad mellan olika klientorganisationer.

Distribuera dina avbildningar globalt baserat på organisationens behov. Ange bara målregioner så replikeras avbildningarna globalt.

Skala om dina distributioner och behåll repliker av dina avbildningar i respektive region baserat på omskalningsbehovet.

Säkerställ en hög tillgänglighet för dina avbildningar med ZRS-konton (zonredundant lagring) i regioner med stöd för tillgänglighetszoner. ZRS gör dina avbildningar mer beständiga mot problem i enskilda zoner.

Regional tillgänglighet:

Med Shared Image Gallery kan nu alla offentliga molnregioner i Azure vara målregioner och alla offentliga molnregioner förutom Sydafrika kan vara källregioner.

Prissättning:

Tjänsten Shared Image Gallery erbjuds utan extra kostnad. Du betalar bara för det här:

1.        Lagringsavgifter för avbildningsversioner och repliker i respektive region – källa och mål.

2.        Avgifter för nätverksegress vid replikering mellan regioner.

Kom igång:

CLI, PowerShell, Azure-portalen, API, QuickStart-mallar, Terraform, .NET och Java

  • Virtual Machines
  • Features
  • Management
  • Microsoft Build

Related Products