Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Nu finns Service Bus Explorer på Azure-portalen som förhandsversion

Publiceringsdatum: 26 maj, 2020

Nu finns verktyget Service Bus Explorer på Azure-portalen som förhandsversion.

Som för de flesta PaaS-erbjudanden kan du köra två slags åtgärder mot Azure Service Bus:

 • Hanteringsåtgärder som CRUD (skapa, läsa, uppdatera och ta bort) i namnområden, köer, ämnen, prenumerationer och filter i Service Bus.
 • Dataåtgärder som skicka, ta emot och förhandsgranska köer, ämnen och prenumerationer.

Hanteringsåtgärder har alltid har varit tillgängliga via portalen, men för dataåtgärder har våra kunder använt verktyg som det community-hanterade OSS-verktyget Service Bus Explorer. För att minimera antalet verktyg som behövs för att etablera, hantera och testa Service Bus-namnområdet har vi integrerat dataåtgärdsfunktionerna direkt på portalen.

För att få åtkomst till det här verktyget väljer du namnområdet och den specifika kö eller det specifika ämne i namnområdet som du vill skicka och ta emot meddelanden från. När du är där väljer du Service Bus Explorer (förhandsversion) i navigeringsfönstret på den vänstra menyn.

Skärmbild

För närvarande stöds följande åtgärder:

 • Köer
  • ”Skicka” till en kö
  • ”Ta emot” från en kö. Det här är en destruktiv inleverans (även kallat ReceiveAndDelete-läge).
  • ”Förhandsgranska” från en kö. Upp till 32 meddelanden kan förhandsgranskas i taget.
  • ”Ta emot” från DeadLetterQueue. Du kan också ta emot från köns underordnade kö för obeställbara meddelanden.
  • Förhandsgranska från DeadLetterQueue. Du kan också förhandsgranska från köns underordnade kö för obeställbara meddelanden.
 • Ämnen
  • ”Skicka” till ett ämne.
 • Prenumerationer
  • ”Förhandsgranska” från en prenumeration på ett ämne. Du kan förhandsgranska upp till 32 meddelanden i taget.
  • ”Ta emot” från en prenumeration. Det här är en destruktiv inleverans (precis som i köer).
  • ”Förhandsgranska” från prenumeration på obeställbara meddelanden. Du kan också förhandsgranska meddelanden från prenumerationens underentitet för obeställbara meddelanden.
  • ”Ta emot” från prenumeration på obeställbara meddelanden. Du kan också ta emot meddelanden från prenumerationens underentitet för obeställbara meddelanden.

Läs mer om verktyget Service Bus Explorer i dokumentationen.

 • Service Bus
 • Service Bus-meddelanden
 • Features
 • Management
 • SDK and Tools

Tillhörande produkter