Förenklad process för att skapa säkra Service Fabric-kluster

Inlägg på den 19 mars 2018

Som en del av vårt arbete med att förbättra säkerheten i molnet har vi tagit bort alternativet att skapa osäkra Service Fabric-kluster i portalen. Istället har vi lagt till en förenklad process för att skapa säkra Service Fabric-kluster. Du kan skapa ett certifikat från portalen när du skapar Service Fabric-kluster, från ett nytt eller ett befintligt nyckelvalv.

När du skapar ett Service Fabric-kluster via portalen ser du nu den nya grundläggande upplevelsen som standard. Om du vill se alla avancerade funktioner och alternativ för certifikat väljer du alternativet Anpassat.

Related feedback