TILLGÄNGLIGT NU

Allmänt tillgängligt: Seriell konsol för virtuella Azure-datorer

Updated: 12 november, 2019

Den seriella konsolen för virtuella Azure-datorer är allmänt tillgänglig i alla offentliga regioner. Bland de nya funktionerna finns magiska SysRq-knappar, icke-maskbara avbrott och aktivering/inaktivering för hela prenumerationen. 

Mer information finns i dokumentationen för Windows och Linux.

 

 

 

  • Virtual Machines
  • Virtuella Linux-datorer
  • Virtuella Windows-datorer
  • Features
  • Operating System
  • Services
  • Open Source

Related Products