Ta bort Application Insights-anslutningar via PowerShell

Inlägg på den 26 februari 2019

Med utfasningen av OMS-portalen för kommersiellt Azure-moln 15 januari 2019 och för Azure US Government-molnet 30 mars 2019 går det inte att konfigurera och ta bort befintliga Application Insights-anslutningar från portalen.

Om du inte vill att programdata ska kunna nå din arbetsyta kan du ta bort befintliga anslutningar med ett PowerShell-skript.

Rekommenderad alternativ metod för att fråga flera Azure Monitor Application Insights-resurser är att använda sökningar mellan resurser.