Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Registrera dina virtuella Azure SQL-datorer med SQL Server IaaS Agent-tillägget idag

Publiceringsdatum: 28 oktober, 2020

Att registrera dina SQL Server-VM-avbildningar på Azure Marketplace och extrahera det totala värdet från ditt Azure IaaS-databestånd är enklare nu när SQL Server IaaS-tillägget är allmänt tillgängligt. Tidigare var du tvungen att köra ett komplicerat skript som var mycket tidskrävande för att kunna utnyttja det fullständiga omfånget för kostnadsbesparingar och hanteringsfunktioner som erbjuds på Azure SQL Server Virtual Machines. Nu kan du helt enkelt kryssa i en kryssruta för medgivande och låta Microsoft automatiskt registrera alla befintliga och framtida virtuella SQL Server-datorer i din prenumeration. Få åtkomst till ett antal funktioner som har utformats för att spara pengar och öka hanterbarheten genom att tillhandahålla en PaaS-tjänst samtidigt som du behåller möjligheten att anpassa ditt databestånd som är integrerat med en IaaS-tjänst.

  • SQL Server i Azure Virtual Machines
  • Features
  • Management