Recovery Services-valvgränsen har höjts till 500 valv per prenumeration per region

Inlägg på den 17 april 2018

Skalningsgränserna för Azure Backup har utökats. Användarna kan nu skapa så många som 500 Azure Recovery Services-valv i varje prenumeration per region. Och antalet virtuella Azure-datorer som kan registreras mot varje valv har utökats till 1 000, från den tidigare begränsningen 200 datorer under varje valv. 

Mer information finns i det fullständiga blogginlägget.

Related feedback