Hoppa över navigering
FÖRHANDSVERSION

Offentlig förhandsversion: Steeltoe .NET-programstöd i Azure Spring Cloud

Publiceringsdatum: 22 september, 2020

Azure Spring Cloud stöder nu Steeltoe .NET-appar utöver Spring Boot-appar i samma fullständigt hanterade tjänst.  Steeltoe-ramverket drivs av Steeltoe, ett projekt med öppen källkod för utveckling av molnbaserade .NET-mikrotjänstprogram. Det gör att du kan använda samma Netflix OSS-stil och branschledande Spring Cloud-mikrotjänstmönster som har gjort Spring så framgångsrikt.

Du kan köra dina mest krävande appar i stor skala med förtroende, antingen i fristående läge eller sida vid sida med Spring Boot-appar i Azure Spring Cloud och använda samma hanterade infrastruktur, robusta ramverk och säkerhets- och övervakningsfunktioner i företagsklass.

    • Fokusera på programutveckling och låt Azure Spring Cloud hanterade infrastrukturhanteringen.

    • Gå från noll till hundra med genom att ändra en enda kodrad. Distribuera bara Steeltoe .NET-program till en Azure Spring Cloud-instans och låt Azure sköta resten automatiskt.

    • Dra nytta av inbyggda funktioner på plattformsnivå för programlivscykelhantering, övervakning, nätverksisolering och mer.

    • Förenkla hanteringen av Java- och .NET-appar genom att köra appar i samma Spring Cloud-miljö, till exempel Config Server och Service Registry.

Läs mer

  • Features