Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Offentlig förhandsversion: Stabila webbadresser för förhandsmiljöer i Azure Static Web Apps

Publiceringsdatum: 18 april, 2022

När du distribuerar en webbplats till Azure Static Web Apps genererar varje pull-begäran mot din produktionsgren en förhandsdistribution som är tillgänglig på en tillfällig webbadress. Idag presenterar vi utökat stöd för förhandsdistributioner med stabila webbadresser. Detta kan konfigureras i arbetsflödet GitHub Actions genom att aktivera distribution från grenar eller genom att ange ett namn på distributionsmiljön. 

Om du vill distribuera icke-produktionsgrenar till en förhandsmiljö måste GitHub-arbetsflödet uppdateras så att det körs när en push görs till de specifika grenarna och definierar egenskapen production_branch i build_and_deploy_job.

Du kan också skicka ändringar till en namngiven förhandsmiljö genom att konfigurera egenskapen deployment_environment i arbetsflödet. 

Läs mer.

  • Static Web Apps
  • Features