Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Offentlig förhandsversion: SDK-typbindningar

Publiceringsdatum: 15 februari, 2023

Med utlösare och bindningar i Azure Functions kan funktionsförfattare enkelt integrera händelse- och datakällor. För de flesta språkstackar som stöds av Functions har utlösare och bindningar begränsats till enkla typer som skickas till funktionssignaturen. I dag introducerar Functions förhandsstöd för fler typer, till exempel från SDK:er i Azure. Den första förhandsversionen har stöd för isolerade arbetare i .NET och utlösar- och indatabindningar för Azure Blobs. Funktionen kommer att utökas till fler tillägg och språkstackar i framtiden.

Nu kan en .NET-funktion i en isolerad arbetsprocess till exempel starta genom att en BlobClient skickas till den. Med den här typen kan funktionen strömma data inkrementellt och bearbeta större blobar än tidigare. Dataflödet kan även förbättras för vissa arbetsbelastningar. Funktionsförfattare bör notera att utlösaren själv inte kan vara en av de nyligen stödda typerna om ett bindningsuttryck förlitar sig på utlösardata.

Du kan få mer information om det här stödet i dokumentationen. Du kan rapportera eventuella problem med isolerade arbetare i .NET på GitHub-lagringsplatsen.

  • Azure Functions
  • Features

Tillhörande produkter