FÖRHANDSVERSION

Nu finns stöd för Azure Private Link för Azure Automation tillgängligt som en förhandsversion

Publiceringsdatum: 09 juli, 2020

Nu kan du använda Azure Private Link för att ansluta virtuella nätverk till Azure Automation på ett säkert sätt med hjälp av privata slutpunkter (förhandsversion).

Använd Private Link för att:

 • Upprätta en privat anslutning till Automation utan att öppna en offentlig nätverksåtkomst.
 • Se till att dina Automation-data endast kan nås via auktoriserade privata nätverk.
 • Skydda mot dataexfiltration med detaljerad åtkomst till specifika resurser.
 • Skydda resurser från offentlig nätverksåtkomst.

Använd slutpunkter för att:

 • Använda webhookar för att starta en runbook.
 • Ansluta Hybrid Runbook Worker.
 • Ansluta Azure DSC-noder.
   

Lära dig hur du använder Private Link för att ansluta nätverk till Automation på ett säkert sätt.

Komma igång med att skapa privata slutpunkter med snabbstarter och självstudier med Microsoft Azure-portalen, PowerShell och Azure CLI.

 • Automation
 • Services
 • Security

Tillhörande produkter