Hoppa över navigering
FÖRHANDSVERSION

Offentlig förhandsversion: Jobbdiagramsimulator i VS Code

Publiceringsdatum: 12 oktober, 2022

Ett sätt att optimera ett Stream Analytics-jobbets prestanda är att utnyttja parallellitet i frågan. Med jobbdiagramsimulatorn i VS Code kan du simulera topologin för jobbkörningen med olika strömningsenheter (SU) och få förslag på hur du kan förbättra frågans parallellitet när du utvecklar strömningsfrågan. Om jobbet inte körs parallellt markerar jobbsimulatorn de frågesteg som inte är korrekt partitionerade med motsvarande radnummer. Därefter kan du ändra frågorna eller konfigurationerna utifrån de förslag som ges för att göra det till ett parallellt jobb. 

Mer information om jobbdiagramsimulatorn finns i optimera frågeprestanda jobbdiagramsimulatorn. 

 

  • Azure Stream Analytics
  • Features

Tillhörande produkter