Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Offentlig förhandsversion: Krypteringsomfång på lagringskonton med hierarkisk namnrymd

Publiceringsdatum: 21 september, 2022

Med krypteringsomfång introduceras alternativet att etablera flera krypteringsnycklar i ett lagringskonto med hierarkisk namnrymd. Med hjälp av krypteringsomfång kan du nu etablera flera krypteringsnycklar och välja att tillämpa krypteringsomfånget, antingen på containernivå (som standardomfång för blobar i containern) eller på blobnivå. Förhandsversionen är tillgänglig för REST-, HDFS-, NFSv3- och SFTP-protokoll i ett Azure Blob/Data Lake Gen2-lagringskonto.

Nyckeln som skyddar ett krypteringsomfång kan vara antingen en Microsoft-hanterad nyckel eller en kundhanterad nyckel i Azure Key Vault. Du kan välja att aktivera automatisk rotation av en kundhanterad nyckel som skyddar ett krypteringsomfång. När du genererar en ny version av nyckeln i ditt Key Vault uppdaterar Azure Storage automatiskt den version av nyckeln som skyddar krypteringsomfånget inom en dag. 

Läs mer.

  • Lagringskonton
  • Azure Blob Storage
  • Services

Tillhörande produkter