Hoppa över navigering
FÖRHANDSVERSION

Offentlig förhandsversion: Tillämpa inställningar i datorer med Azure Policys gästkonfiguration

Publiceringsdatum: 24 augusti, 2021

Vi har nått en viktig milstolpe för Azure Governance och communityn för PowerShell DSC (Desired State Configuration) och meddelar att från och med idag finns Azure Policys gästkonfigurationsfunktion som offentlig förhandsversion för tillämpning av konfigurationer på virtuella Azure-datorer och Arc-aktiverade datorer. Gästkonfigurationen är integrerad med Azure Security Center och Azure Automanage, och kommer att fortsätta utökas.

Vi har lyssnat på er feedback om att det ska vara enkelt att konfigurera tillståndet för virtuella datorer i Azure och datorer som är hybridanslutna via Azure Arc. De främsta prioriteringarna är regel-, säkerhets- och driftsefterlevnad.

Med hjälp av gästkonfiguration kan du tillämpa konfigurationer som tillhandahålls av Microsoft eller skapa egna konfigurationspaket med PowerShell DSC version 3. Du kan också börja testa DSC-konfigurationer från Azure Automation på den nya gästkonfigurationsplattformen.

Mer information finns i den senaste dokumentationen:

  • Azure Policy
  • Azure Arc-aktiverade servrar
  • Azure Arc
  • Azure-gästkonfiguration för Azure Arc-anslutna servrar
  • Azure Automanage
  • Compliance
  • Features
  • Management