TILLGÄNGLIGT NU

Azure Private Link är nu allmänt tillgängligt i US Government-regioner

Publiceringsdatum: 14 maj, 2020

Azure Private Link är nu allmänt tillgängligt (GA) i Azure Government-regioner – US Gov, Arizona och US Gov, Virginia.

Private Link är tillgängligt för följande tjänster:

 • Kundens egna privata länktjänst
 • Azure SQL Database
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Synapse Analytics (SQL Data Warehouse)
 • Azure Key Vault
 • Azure Database for MySQL
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure-databas för MariaDB
 • Kognitiv sökning i Azure
 • Event Hub
 • Service Bus
 • Azure Backup
 • Azure Container Registry
 • Azure Event Grid -> Avsnitt
 • Azure Event Grid -> Domäner

Tjänsten i Azure Government har funktionsparitet med Azures kommersiella moln.

Se fullständig information om de tjänster som är allmänt tillgängliga eller som är tillgängliga som förhandsversioner samt var de är tillgängliga.

Kom igång med de här självstudierna:

Läs mer.

 

 • Azure Private Link
 • Virtual Network
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Database for MySQL
 • Azure-databas för MariaDB
 • Key Vault
 • Backup Server
 • Kognitiv sökning i Azure
 • Event Hubs
 • Service Bus
 • Event Grid
 • Container Registry
 • Lagringskonton
 • Azure Data Lake Storage
 • Compliance
 • Services
 • Security