Hoppa över navigering
FÖRHANDSVERSION

Förhandsversion: Advanced Threat Protection för Azure Database for PostgreSQL

Publiceringsdatum: 24 september, 2018

Advanced Threat Protection i Azure Database for PostgreSQL identifierar avvikande databasaktiviteter som kan utgöra tänkbara säkerhetshot mot databasen.

Advanced Threat Protection ger ett nytt säkerhetslager som gör att kunder kan identifiera och åtgärda potentiella hot när de inträffar genom att tillhandahålla säkerhetsvarningar om avvikande aktiviteter. Användare kan undersöka misstänkta händelser genom att använda serverloggar i Azure Database for PostgreSQL, som genererar databasfråge- och felloggar för att avgöra om de härrör från ett försök att komma åt, göra intrång i eller utnyttja data i databasen. Till exempel identifierar Advanced Threat Protection avvikande aktiviteter för databasåtkomst som indikerar potentiella hot mot PostgreSQL-servern.

Du aktiverar Advanced Threat Protection för PostgreSQL-servern genom att gå till Advanced Threat Protection från bladet Inställningar för Azure Database for PostgreSQL-servern i Azure-portalen. Mer information finns i Advanced Threat Protection för Azure Database for PostgreSQL.

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features
  • Services
  • Open Source

Tillhörande produkter