Hoppa över navigering

TLS 1.2 rekommenderas för Power BI Embedded-appar

Publiceringsdatum: 10 april, 2019

Som en del av Microsoft-omfattande program för att se till att kunder har kontroll över säkerheten i kommunikation med Microsoft-tjänster rekommenderar vi starkt (och kommer att kräva i framtiden) uppgradering av TLS-versionen för din app till TLS 1.2. 

Vad är TLS?

TLS är en förkortning av ”Transport Layer Security” och är ett protokoll som är en branschstandard utformad att skydda sekretessen för information som kommuniceras via Internet. TLS används i många webbläsare och appar som kommunicerar via HTTPS och TCP.

Om du använder en .NET-app gör du följande:

  • Om appen körs på .NET Framework 4.6 eller högre fortsätter att fungera, om standardkonfigurationen inte ändras.
  • Om appen körs på .NET Framework äldre än 4.6 kan du aktivera protokollet programmässigt när appen börjar köras med hjälp av följande kodrad:

System.Net.ServicePointManager  .SecurityProtocol |= SecurityProtocolType.Tls11 | SecurityProtocolType.Tls12;

Power BI API SDK stöder .NET-standard 2.0 från version 2.1.0, som lägger till stöd i TLS version 1.2. Du kan ladda ned den senaste SDK-versionen här.

För Powershell – lägg till  [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.SecurityProtocolType]::Tls12 i Powershell-skriptet

För icke-.NET-programvara – kontakta leverantören. För de flesta språken kan det göras ned en enkel konfigurationspost.

Mer information hittar du i det här blogginlägget om TLS 1.2-stöd på Microsoft.

  • Power BI Embedded
  • Security

Tillhörande produkter