Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Placeringsprinciper är nu allmänt tillgängliga för Azure VMware Solution

Publiceringsdatum: 16 december, 2021

Placeringsprinciper används för att definiera begränsningar för körning av virtuella datorer i Azure VMware Solution SDDC (Software-Defined Data Center). Med dessa begränsningar kan du bestämma var och hur de virtuella datorerna ska köras i SDDC-klustren. Placeringsprinciper används för att stödja prestandaoptimering av virtuella datorer (VM) via principer och minimera effekten av underhållsåtgärder på principer i SDDC-klustret. 

När du skapar en placeringsprincip skapar den en vSphere-DRS-regel (Distributed Resource Scheduler) i det angivna vSphere-klustret. Den innehåller även ytterligare logik för samverkan med Azure VMware Solution-åtgärder. 

Det finns nu två grundläggande typer av placeringsprinciper som nu stöds: 

  1. Virtuell dator till virtuell dator: Detta avser en princip som tillämpas på virtuella datorer med avseende på varandra. 

  • Principer för VM-VM-tillhörighet instruerar DRS att försöka hålla de angivna virtuella datorerna tillsammans på samma värd av prestandaskäl som exempel.  

  • Principer för VM-VM-antitillhörighet instruerar DRS att försöka hålla de angivna virtuella datorerna åtskilda från varandra på separata värdar. Detta är användbart i scenarier där du vill sprida dina virtuella datorer mellan olika värdar för att säkerställa programmens tillgänglighet. 

  1. Virtuell dator till SDDC-värd: Detta avser en princip som tillämpas på valda virtuella datorer för att antingen köras på eller undvika valda värdar. 

  • Principer för VM-värdtillhörighet instruerar DRS att försöka köra de angivna virtuella datorerna på de definierade värdarna. 

  • Principer för VM-värd-antitillhörighet instruerar DRS att försöka köra de angivna virtuella datorerna på andra värdar än dem som definierats. 

Utöver ovanstående gör Azure VMware Solution nu att du kan begränsa vMotions för valda virtuella datorer via en princip som heter ”Begränsa VM-flytt”. När vSphere DRS är aktiveras kommer det inte automatiskt att vMotion en virtuell dator från en värd som den för närvarande finns på. Detta kan vara användbart för arbetsbelastningar som är vMotion-känsliga. 

Mer information om kraven för placeringsprinciper i Azure VMware Solution samt hur du skapar och tillämpar dem finns i dokumentationen.  

  • Azure VMware Solution
  • Features
  • Services

Tillhörande produkter