Hoppa över navigering

PingAccess för Azure Active Directory

den 26 april 2017

Ping Identity och Microsoft meddelar att PingAccess för Azure Active Directory (AD) Application Proxy är allmänt tillgängligt, så att du kan få säker fjärråtkomst till fler lokala program. Det kan vara svårt att ansluta hela uppsättningen gamla och anpassade lokala appar, särskilt om de inte är standardbaserade. Ping Identity levererar en teknik som gör det möjligt. De är en etablerad identitetsprovider som är specialiserad inom lokal identitetshantering.

PingAccess möjliggör SSO (single sign-on) och fjärråtkomst till många olika typer av lokala webbappar, även till sådana som inte är standardbaserade. Med den här integreringen mellan Application Proxy och PingAccess kan företag utöka SSO-åtkomsten till ännu fler lokala webbappar. Resultatet är en smidig och säker SSO för alla appar, för alla användare på alla typer av enheter och i alla typer av moln, utan att du behöver någon VPN.

Azure AD Premium-kunder kan använda den här integreringen till att ansluta upp till 20 appar utan extra kostnad. Om det gäller fler än 20 appar kan du köpa fullständiga PingAccess-licenser. 

Läs mer om Ping Access för Azure AD.

Related feedback