Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Nytt verktyg för automatisering av belastningstestning av Power BI Embedded-kapaciteter är nu tillgängligt

Publiceringsdatum: 14 augusti, 2019

Ett verktyg för automatisering av belastningstestning av Power BI Embedded-kapaciteter släpptes nyligen. Det här verktyget kan hjälpa dig att förstå hur stor användarbelastning din kapacitet kan hantera vid användning. Det använder PowerShell för att skapa automatiserade belastningstest mot dina kapaciteter och gör att du kan välja vilka rapporter som ska testas och hur många samtidiga användare som ska simuleras.

Verktyget genererar belastning för en kapacitet genom att kontinuerligt rendera varje rapport med nya filtervärden (för att förhindra orealistiskt goda prestanda på grund av cachelagring av rapporten) tills den token som krävs för autentisering av verktyget mot tjänsten upphör att gälla.

Med hjälp av det nya verktyget kan kapacitetsadministratörer bättre förstå hur många användare deras kapacitet kan hantera inom en viss tidsram. Verktyget kan även användas av rapportförfattare som vill förstå användarbelastningseffekten för prestandaförbättringar som mäts med Prestandaanalys i Power BI Desktop

Medan verktyget körs kan användarna både se renderingarna i realtid i sina webbläsare samt ansluta till XMLA-slutpunkterna för de kapaciteter som mäts med SQL Server Profiler för att se frågorna köras vartefter de kommer.

När belastningstestet körs blir dess effekter även synliga på sidan med datamängder i appen för Premium-kapacitetsmätning. Kapacitetsadministratörer kan använda detta verktyg för att generera belastning och se hur belastningen visar sig. Var noga med att läsa white paper-avsnittet Premium Deployment om att identifiera överbelastning i mätningsprogrammet i förväg. De scenarier som analyseras i detta white paper gäller även för Power BI Embedded-kapaciteter.

För att se effekterna av belastningstestet i mätningsprogrammet efter att testet har körts kan administratörerna expandera fliken Datamängd från mätningsprogrammets landningssida och initiera en uppdatering på begäran genom att klicka på ”uppdatera nu”. Administratörerna bör förvänta sig upp till 15 minuters fördröjning från den tidpunkt då testet börjar att generera belastning tills belastningen visas i mätningen.

Som värd för verktyget och andra framtida verktyg har vi etablerat en ny GitHub-lagringsplats. Hela lagringsplatsen har öppen källkod och användarna är välkomna att bidra, lägga till ytterligare verktyg och lagringsplatser relaterade till Power BI Premium- och Embedded-kapaciteter samt förbättra de befintliga.

Tänk dock på den befintliga belastningen i dina kapaciteter och var noga med att inte köra belastningstest under perioder med hög användning.
Vi ser fram emot att ta del av din feedback om att använda verktyget och dina bidrag till lagringsplatsen!

  • Power BI Embedded
  • SDK and Tools

Tillhörande produkter