Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Ny Responsible ML-innovation i Azure Machine Learning

Publiceringsdatum: 19 maj, 2020

När organisationer överväger att implementera AI ställs de inför stora utmaningar när det gäller att utveckla och använda AI på ett ansvarsfullt sätt. För att hjälpa organisationer att övervinna sådana hinder tillämpar vi den senaste forskningen inom ansvarig AI på Azure, i samarbete med Aether Committee och dess arbetsgrupper. Med de nya Responsible ML-funktionerna i Azure Machine Learning och våra verktyg med öppen källkod kan dataexperter och utvecklare förstå modeller för maskininlärning, skydda människor och deras data och styra end-to-end-processen för maskininlärning. 

  • Förstå: Funktioner för modelltolkning i Azure Machine Learning och funktioner för rättviseutvärdering och -minskning med Fairlearn gör det möjligt att utveckla mer exakta och rättvisa modeller. 
  • Skydda: Det nya WhiteNoise-verktyget för differentiell sekretess kan användas med Azure Machine Learning för att ge kunder möjlighet att bygga maskininlärningsmodeller med känsliga data och samtidigt skydda individernas säkerhet. Detta är ett resultat av partnerskapet mellan Microsoft och forskare på Harvards IQSS and School of Engineering. Konfidentiella maskininlärningsfunktioner gör det möjligt för datavetenskapsteam på Microsoft att skapa modeller över konfidentiella data i en säker miljö, utan att kunna se dessa data. Vi kommer att ge utvecklare och dataforskare tillgång till de konfidentiella maskininlärningsfunktionerna senare i år. 
  • Kontroll: Azure Machine Learning tillhandahåller funktioner för att automatiskt spåra ursprung och upprätthålla en granskningshistorik för ML-tillgångar i syfte att uppfylla regelkraven. Datablad ger ett standardiserat sätt att dokumentera ML-tillgångar och skapa insyn för dataforskare, revisorer och beslutsfattare. Utvecklare och dataexperter kan använda anpassade taggar i Azure Machine Learning för att implementera datablad för modeller idag.

De nya innovationerna för Azure Machine Learning och verktyg med öppen källkod har byggts på årtionden av forskning och ger organisationer en omfattande uppsättning funktioner för att utveckla AI-lösningar på ett ansvarsfullt sätt.

Läs mer.

  • Azure Machine Learning
  • Features

Tillhörande produkter