Hoppa över navigering
TILLGÄNGLIGT NU

Den nya rollen deltagare i hanterad instans förbättrar säkerheten för hanterad Azure SQL Database-instans

Publiceringsdatum: 26 juni, 2019
Hanterad Azure SQL Database-instans introducerar den nya Azure RBAC-rollen deltagare i hanterad instans, som utformats med en minimiuppsättning behörigheter för hanterad instans och nätverk som krävs för att etablera och driva hanterad instans.
 
I och med introduktionen av den här rollen möjliggör vi uppdelning av uppgifter (SoD, Separation of Duties) mellan olika företagsroller som driver dina Azure-resurser. Introduktionen av den nya rollen ökar säkerheten och företagets efterlevnad för driften av hanterad instans, eftersom endast personer som är auktoriserade att hantera tillgångar i en hanterad Azure SQL Database-instans kan beviljas RBAC-behörigheter via den nya rollen.
 
Information om hur du auktoriserar medarbetare med rollen deltagare i hanterad instans finns i Hantera åtkomst till Azure-resurser med hjälp av RBAC och Azure-portalen.
  • Azure SQL Database
  • Features
  • Management