FÖRHANDSVERSION

Nya funktioner för inbyggt Jupyter Notebook-stöd i Azure Cosmos DB

Publiceringsdatum: 19 maj, 2020

Flera nya funktioner för inbyggt stöd för Jupyter Notebook i Azure Cosmos DB är nu tillgängliga som förhandsversion. Funktionerna gör det enklare för utvecklare och dataexperter att analysera och visualisera Azure Cosmos DB-data.

Använd någon av de nya funktionerna för att redigera och köra C# notebook-filer från datautforskaren. Miljön innehåller en inbyggd instans av Azure Cosmos DB .NET SDK för enkel åtkomst till data, och du kan importera egna NuGet-paket efter behov.

För att göra det enklare att samarbeta och dela notebook-filer ansluter du arbetsytan för notebook-filen till en GitHub-lagringsplats. När du har anslutit är dina GitHub-notebook-filer tillgängliga för att visa, köra och redigera på din arbetsyta. Det är enkelt att spara ändringarna direkt i GitHub i Azure Data Explorer.

Det finns också ett nytt exempelgalleri som visar alla tillgängliga exempel på en plats. Galleriet innehåller en ny snabbstart för C#-notebook-filer, ett nytt exempel på maskininlärning/förutsägande underhåll, och exempel som hjälper dig att lära dig Azure Cosmos DB-begrepp.

Aktivera Jupyter Notebook-stöd i dag och prova de nya funktionerna med ditt Azure Cosmos DB-konto. Om du vill bidra med ett exempel skickar du en pull-begäran på vår GitHub-lagringsplats.

  • Azure Cosmos DB
  • Features
  • Microsoft Build

Tillhörande produkter