Hoppa till huvudinnehåll

Uppdatera dina Azure App Service-appar så att de använder Microsoft .NET 6 före den 13 december 2022

Publiceringsdatum: 21 mars, 2022

Den 13 december 2022 upphör extended-supporten för Microsoft .NET Core 3.1. Efter det datumet fortsätter dina program som finns i App Service att köras och dina befintliga arbetsbelastningar påverkas inte. Vi tillhandahåller dock inte längre korrigeringar eller kundtjänst för .NET Core 3.1.

Uppdatera dina App Service-program så att de använder .NET 6, som är den senaste versionen med långsiktig support och innehåller följande förbättringar:

  • En enhetlig uppsättning basbibliotek och ett SDK som gör det enkelt att dela kod mellan alla programtyper.
  • Förenklad utveckling med nya C# 10-funktioner och minimala API:er.
  • Frekvent inläsning på nytt som innebär att du kan göra kodändringar utan explicit omkompilering.

Rekommenderad åtgärd

Du kan undvika potentiella avbrott i tjänsten eller säkerhetsrisker genom att följa stegen för att uppdatera dina App Service-program så att de använder .NET 6 före den 13 december 2022.

Hjälp och support

Om du har frågor kan du få svar från community-experter i Vanliga frågor och svar om Microsoft. Om du har ett supportavtal och behöver teknisk hjälp kan du skapa en supportbegäran.

  • App Service
  • App Service (Linux)
  • Retirements