Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Microsoft Azure Logic Apps Connector for 3270 Screens är nu tillgängligt i offentlig förhandsversion

Publiceringsdatum: 06 mars, 2019

Med Azure Logic Apps med det nya 3270-anslutningsprogrammet kan företagsutvecklare skapa moderna program som automatiserar användarnas uppgiftsflöden baserat på äldre IBM 3270-stordatorprogram från IBM, och leverera RPA (Robotic Process Automation) och andra integreringsmöjligheter.

Med Logic Apps och det nya 3270-anslutningsprogrammet kan företagsutvecklare lättare skapa nya, sammansatta program och API:er som omfattar företagets befintliga 3270-baserade stordatorprogram och moderna molntjänster för att driva på innovation, nå nya kunder och förbättra effektiviteten.

3270-anslutningsprogrammet omfattar ett Windows-baserat verktyg för inspelning av användaruppgiftsflöden med en Microsoft TN3270-klient, eller för att importera layouter från IBM CICS Basic Mapping Support (BMS)-skärmprogram, definiera en navigeringsplan över det befintliga 3270-programmet för stordatorer och sedan definiera in- och utdata för planen för användning i en Logic App-åtgärd. Det nya anslutningsprogrammet automatiserar datainmatningsuppgifter, bidrar till att eliminera skrivfel från manuell inmatning och använder funktionerna i Azure för att skapa nya affärsprogram.

För att kunna använda 3270-anslutningsprogrammet fullt ut måste du använda det i en integreringstjänstmiljö (ISE) tillsammans med en expressväg tillbaka till ditt lokala nätverk via ditt VNET. Mer information om ISE.

Läs mer 

  • Logic Apps
  • Features

Tillhörande produkter