FÖRHANDSVERSION

Maskininlärningsbaserade funktioner för avvikelseidentifiering i Azure Stream Analytics (förhandsversion)

Publiceringsdatum: 25 februari, 2019

Med Stream Analytics kan utvecklare nu enkelt lägga till funktioner för avvikelseidentifiering i sina Stream Analytics-jobb utan att de behöver utveckla och träna egna maskininlärningsmodeller. Färdiga maskininlärningsmodeller tillhandahålls direkt i språket SQL. Det gör att kostnaderna och komplexiteten för att skapa och träna maskininlärningsmodeller minskas ned till ett enkelt enskilt funktionsanrop.

Läs mer

  • Azure Machine Learning
  • Azure Stream Analytics
  • Features