TILLGÄNGLIGT NU

Azure IoT Edge 1.0.4

Publiceringsdatum: 05 november, 2018

Version 1.0.4 av Azure IoT Edge innehåller följande förbättringar:

Azure Functions på IoT Edge är nu allmänt tillgängligt för C#-funktioner. Edge Hub-bindningen för Azure Functions har uppdaterats så att den följer mönstret i Functions Runtime 2.0 för bindningsinstallation från NuGet. Befintlig kod från Azure Functions Edge-moduler bör omskapas så att den här bindningen används innan en lösning börjar produceras. Tillägget Azure IoT Edge för VS Code har uppdaterats för detta, och befintlig kod kan återanvändas som den är.

Fältet createOptions, som används för att anpassa containerinställningarna för en modul, kan nu användas med längre konfigurationer än 512 byte. Längre createOptions-fält kan enkelt ställas in från Azure-portalen eller tillägget Azure IoT Edge för VS Code. Mer information om felet och felkorrigeringen finns i GitHub-fel #396.

Flera fel har åtgärdats i Edge Hub (en fullständig ändringslista finns i Viktig information på GitHub). Framför allt har vi åtgärdat ett fel som gjorde att Edge-enheter inte kunde återställa förlorade internetanslutningar när AMQP användes som överordnat protokoll. Mer information om felet och felkorrigeringen finns i GitHub-fel #422.

Edge Hub kan nu användas med anslutning från underordnade enheter med AMQP över WebSockets.

Funktionen där Edge-enheter ansluts via en proxyserver har uppdaterats och omfattar nu även proxyservrar som kräver autentisering med användarnamn och lösenord. Produktdokumentationen har uppdaterats och förklarar nu konfigurationen av funktionen.

Anvisningar för hur du uppdaterar IoT Edge finns i dokumentationen.

  • Azure IoT Edge
  • Features

Tillhörande produkter