Hoppa över navigering
FÖRHANDSVERSION

Offentlig förhandsversion: Azure Cost Management

Publiceringsdatum: 27 september, 2018

Att förstå hur och var du påförs kostnader i molnet kan vara en utmaning. Att hålla nere kostnaderna kan vara ännu svårare utan rätt verktyg. Azure Cost Management, som nu finns i förhandsversion, kan hjälpa dig.

Intern kostnadshantering i Azure Portal

Med Azure Cost Management kan du:

Visa kostnader för registrering, hanteringsgrupper, prenumeration och resursgrupper över tid mot en fördefinierad budget. Analysera mönster i dagliga kostnader för att identifiera och stoppa avvikelser i utgifterna. Bryt ned kostnaderna med hjälp av taggar, resursgrupp, tjänst, plats och annat – så att du kan fokusera på det viktigaste.

Skapa budgetar för prenumerationer och resursgrupper så att du kan ange mjuka gränser för användning och kostnader, och få meddelanden när viktiga trösklar närmar sig. Konfigurera automatisering med åtgärdsgrupper för att utlösa anpassade händelser och genomtvinga hårda gränser på dina villkor.

Optimera kostnad och användning med rekommendationer från Azure Advisor. Upptäck köpoptimeringar med reservationer, skär ned på underutnyttjade virtuella datorer och ta bort outnyttjade resurser för att hålla dig inom organisationens budgetar.

Schemalägg en export av kostnader för prenumerationer och resursgrupper för att publicera en CSV-fil till ditt lagringskonto dagligen. Automatisera integreringen med externa system för att se till att faktureringsdata alltid är synkroniserade och aktuella när du behöver dem.

Azure Cost Management är tillgängligt från Azure-portalen för Enterprise-avtalskonton utan registrering och med 8 timmars svarstid. Mer information finns i dokumentationen.

  • Microsoft Cost Management
  • Management

Tillhörande produkter