Hoppa över navigering

Azure Policy

den 26 september 2017

Azure Policy är en ny tjänst i begränsad förhandsversion som gör att du kan bedöma och genomtvinga standarder i företagets olika regelverk i hela Azure-miljön, så att du kan säkerställa din regelefterlevnad. Azure Policy kommer att kunna utvärdera om Azure-resurser bryter mot policyer och köra en efterlevnadsgranskning för olika policyer i en prenumeration. Azure Policy är utformat för de allra största Azure-miljöerna och kommer att kunna tilldelas på nivån Hanteringsgrupp så att standarder kan hållas för alla Azure-prenumerationer i en division eller ett företag. Anmäla dig om du vill börja använda den begränsade förhandsversionen på vår webbplats.

Läs mer om Azure Policy.

 

Related feedback