Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Förbättringar av måttaviseringar i Azure Monitor

Publiceringsdatum: 02 september, 2020

Kvotökning till 5 000

Antalet måttaviseringsregler du kan definiera i en prenumeration har ökat till 5 000 regler.

Redigera taggar

Måttaviseringsregler har nu stöd för uppdateringar med hjälp av HTTP PATCH-åtgärden, vilket gör att du kan uppdatera egenskaperna för aviseringsregler och hantera taggar för befintliga måttaviseringsregler.

Definiera en åtgärdsgrupp från en annan prenumeration

Nu kan du definiera en måttaviseringsregel som övervakar en resurs i en prenumeration och är konfigurerad för att utlösa en åtgärdsgrupp som finns i en annan prenumeration.

Nya resurstyper för måttaviseringar

Många resurstyper har aktiverats för måttaviseringar (till exempel Maps-konton, App Configuration, Event Grid-systemämnen).

Avisering om nätverksmått för virtuella datorer

Aviseringar för följande nätverksmått för virtuella datorer stöds nu: Nätverk in, totalt, Nätverk ut, totalt, Inkommande flöden, Utgående flöden, Maximal skapandefrekvens för inkommande flöden, Maximal skapandefrekvens för utgående flöden.

Skapa en aviseringsregel för ett anpassat mått som inte har genererats än

Nu kan du skapa aviseringsregler för ett anpassat mått också innan det har genererats.

Definiera upp till fem villkor för måttaviseringsregler som skapats via Azure Portal

Nu kan du konfigurera upp till 5 olika villkor i en aviseringsregel som lägger ihop villkoren med ”och”.

Uteslut dimensionsvärden för måttaviseringsregler som skapats via Azure Portal

När du definierar en aviseringsregel för ett mått som exponerar dimensioner via Azure Portal kan du välja att utesluta ett dimensionsvärde genom att välja exkluderingsoperatorn ' '.

PowerShell-förbättringar

När du skapar eller uppdaterar en måttaviseringsregel med hjälp av cmdleten Add-AzMetricAlertRuleV2 kan du associera den med en åtgärdsgrupp genom att tilldela parametern -ActionGroupId.

Dessutom kan du nu skapa en måttaviseringsregel som övervakar ett tillgänglighetstest för Application Insights via den dedikerade PowerShell-cmdleten Add-AzWebtestAlertRule.

Läs mer

  • Azure Monitor
  • Features

Tillhörande produkter