Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Azure Storage – Nu är oföränderlighetsstöd för tilläggsblobar allmänt tillgängligt

Publiceringsdatum: 18 mars, 2020

Lagra affärskritiska dataobjekt i ett tillstånd som inte kan raderas eller ändras under ett användardefinierat kvarhållningsintervall med oföränderlig lagring för Azure Blob Storage.

Tilläggsblobar gör att du kan lägga till nya datablock i slutet av ett objekt och är optimerade för datatilläggsåtgärder som krävs i gransknings- och loggningsscenarier.

Den nya inställningen allowProtectedAppendWrites utökar oföränderlighetsstödet för bloblagring på containernivå. Nu kan en tilläggsblob som skapats i en container som skyddas med en oföränderlighetsprincip fortsätta att lägga till nya datablock i slutet av befintliga tilläggsblobar med hjälp av AppendBlock-API:et. Det går bara att lägga till nya block, och befintliga block kan inte ändras eller tas bort. Hela tilläggsbloben med alla dess block är oföränderlighetsskyddad så länge den definierade kvarhållningsprincipen gäller.

Lär dig mer om oföränderlighet.

  • Azure Blob Storage
  • Compliance
  • Features
  • Management
  • Security