TILLGÄNGLIGT NU

Azure Global VNet-peering allmänt tillgänglig

Publiceringsdatum: 16 oktober, 2017

Vi är glada över att kunna presentera GA för Azure Global VNet-peering. Med Global VNet Peering kan du peerkoppla virtuella nätverk i olika Azure-regioner för att skapa ett globalt privat nätverk i Azure.

Trafik som flödar genom det här globalt peerkopplade nätverket är helt privat och lämnar aldrig Microsoft Backbone. Global VNet Peering är lätt att konfigurera och hantera. Det är en anslutning med låg latens (inga extra hopp) som möjliggör direkt VM-till-VM-anslutning som riktar sig mot scenarier som: datareplikering, haveriberedskap och failover. Mer information finns i Global VNet Peering-dokumentationen.

Läs mer.

 

 

  • Virtual Network
  • Features

Tillhörande produkter