Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Allmän tillgänglighet: Diskutvidgning på VM-nivå (virtuell dator) tillgänglig för alla Dsv3- och Esv3-familjer

Publiceringsdatum: 31 mars, 2021

Med diskutvidgning på VM-nivå kan din virtuella dator utvidga sin disk-IO och MiB/s för dataflödesprestanda under en kort period dagligen. Den här funktionen är nu aktiverad på alla våra virtuella datorer i Dsv3-serien och Esv3-serien. Stöd för fler typer och familjer av virtuella datorer kommer snart. Det tillkommer inga ytterligare kostnader med den här nya funktionen. Det sker heller inga justering av prissättningen för virtuella datorer, och funktionen är aktiverad som standard.

Några exempelscenarier när utvidgning kan komma väl till pass:

  • Hantering av batchjobb – arbetsbelastningarna för vissa program är cykliska och kräver en viss grundprestanda större delen av tiden samt högre prestanda under kortare perioder. Ett exempel är bokföringsprogram som dagligen bearbetar transaktioner som kräver en mindre mängd disktrafik, men som sedan avstämmer rapporter vid månadens slut. Detta kräver en högre mängd disktrafik.
  • Beredskap inför trafiktoppar – trafiktoppar kan uppstå på webbservrar och i deras program på grund av oförutsedda omständigheter. Med utvidgning av virtuella datorer och diskar som backar upp webbservrar kan webbservrarna smidigt hantera trafiktoppar och förbättra kundupplevelsen med kortare inläsningstider, även vid hög belastning. 
  • Kostnadseffektivitet – nu kan kunder distribuera sina virtuella datorer baserat på deras genomsnittliga användning i stället för deras maximala prestanda. Om de högsta prestanda som krävs inte överskrider de nya gränserna för trafiktoppar, och så länge sådana maxprestanda krävs högst 30 minuter om dagen, kan kunder minska kostnaderna eftersom de inte längre behöver överetablera sin virtuella dator för att klara arbetsbelastningsbehoven.

Läs dokumentationen om Esv3-serien.

Läs dokumentationen om Dsv3-serien.

Läs mer om diskutvidgning.

  • Azure-disklagring
  • Managed Disks
  • Features

Tillhörande produkter