Hoppa till huvudinnehåll

Allmän tillgänglighet: Tjänstslutpunkter i virtuella Azure-nätverk för Azure SQL Data Warehouse

Publiceringsdatum: 07 december, 2018

Tjänstslutpunkter i virtuella Azure-nätverk för Azure SQL Data Warehouse är nu allmänt tillgängliga i alla Azure-regioner.

Du kan använda tjänstslutpunkter för virtuella Azure-nätverk för att isolera anslutningen till din logiska server från ett visst undernät eller från en uppsättning undernät i ditt virtuella nätverk. Trafiken till Azure SQL Data Warehouse från ditt virtuella nätverk är alltid kvar inom Azures stamnät.

I den här versionen möjliggör vi även PolyBase-anslutning till Azure Data Lake Storage Gen2 via en drivrutin för Azure Blob FileSystem. Du kan även använda PolyBase för att importera data till SQL Data Warehouse från Azure Storage som är säker i ditt virtuella nätverk. PolyBase har även stöd för exportering av data från SQL Data Warehouse till Azure Storage som är säker i ditt virtuella nätverk.

Se hela blogginlägget eller onlinedokumentationen för mer information om tjänstslutpunkter i virtuella nätverk i SQL Data Warehouse.

  • Azure Synapse Analytics
  • Features