TILLGÄNGLIGT NU

Användartilldelade hanterade identiteter för App Service och Azure Functions är allmänt tillgängligt

Publiceringsdatum: 19 augusti, 2019

Med en hanterad identitet från Azure Active Directory kan din app enkelt komma åt andra AAD-skyddade resurser som Azure Key Vault. Stöd har varit allmänt tillgängligt i App Service och Azure Functions för systemtilldelade identiteter, dvs. identiteter som är knutna till appresursens livscykel. Nu kan du även använda användartilldelade identiteter, som modelleras som en egen resurs med en oberoende livscykel.

Mer information finns i vår dokumentation

 

  • App Service
  • App Service (Linux)
  • Azure Functions
  • Features
  • Security