Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Allmän tillgänglighet: Log Analytics-arbetsytans unika namn är nu per resursgrupp

Publiceringsdatum: 14 april, 2021

Kontext: Azure Monitor Log Analytics-arbetsytans unika namn behålls globalt över alla prenumerationer. När ett arbetsytas namn har används av en kund eller användare i samma organisation kan den inte användas igen av andra.

Uppdatering: Vi har ändrat hur vi upprätthåller unika arbetsytans namn och det bevaras nu i resursgruppens kontext. Det gör att du kan använda samma arbetsytas namn i distributioner i flera miljöer för konsekvens. Arbetsytans unikhet upprätthålls så här:

  • ID för arbetsyta – den globala unikheten är oförändrad.
  • Resurs-ID för arbetsyta – global unikhet.
  • Namn på arbetsyta – per resursgrupp

Rekommendationer: Frågor över arbetsytor (även i aviseringar) ska referera till arbetsytor antingen via: Kvalificerat namn, ID för arbetsyta eller Azure-resurs-ID. Frågor över arbetsytor som det refereras till via resursnamnet (arbetsytans namn) kommer inte att fungera på grund av tvetydiga namn när det finns flera arbetsytor med det namnet.

Läs mer.

  • Azure Monitor
  • Management

Tillhörande produkter