Hoppa till huvudinnehåll
TILLGÄNGLIGT NU

Allmän tillgänglighet: Förbättringar av anpassade regler för Azure Web Application Firewall (WAF)

Publiceringsdatum: 20 september, 2022

Nya operatorer för regionala, anpassade WAF-regler:

Azures regionala Web Application Firewall (WAF) med Application Gateway har nu stöd för att skapa anpassade regler med operatorerna Any och GreaterThanOrEqual. Med anpassade regler kan du skapa egna regler för att anpassa hur varje begäran utvärderas när den skickas via WAF-motorn.

Mer information om hur du skapar anpassade regler finns i dokumentationen om regional WAF.

Geo-filtrering med socketadress på global WAF:

Azures globala Web Application Firewall (WAF) med Azure Front Door har nu stöd för anpassade filtreringsregler för geomatchning med hjälp av socketadresser. Genom att filtrera efter socketadress kan du begränsa åtkomsten till ditt webbprogram efter land/region med hjälp av käll-IP-adressen som WAF ser. Om användaren finns bakom en proxy är socketadressen ofta proxyserveradressen.

Mer information om geofiltrering finns i dokumentationen om global WAF.

  • Azure Front Door
  • Web Application Firewall
  • Application Gateway
  • Features
  • Security